1. Finance and insurance
  2. Finance and credit
  3. Credit programs
  4. Standart entity
Байланысу

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРҒА АРНАЛҒАН СТАНДАРТ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жаңа Toyota автокөлігін сатып алуды кейінге қалдырмаңыз — рәсімдеуі ыңғайлы әрі қарапайым Стандарт несие бағдарламасын қолданыңыз.

icon imgОҢАЙ

icon imgЫҢҒАЙЛЫ

icon imgҚОЛЖЕТІМДІ

Действие программы Стандарт для юрлиц распространяется на новые автомобили Toyota, которые реализуют уполномоченные партнёры и официальные дилеры Toyota на территории РК.

Первоначальный взнос и ставки вознаграждения
Первоначальный взнос Бастапқы жарна жылдық % *
40%-дан бастап 21  
от 40% и выше 20%-дан 39.9%-ға дейін 22  
от 20 до 39.9% 22

*ГЭСВ — от 24%. Точный расчёт ГЭСВ производится в момент получения займа.

• Срок кредитования: 12-84 месяцев.
• Валюта — тенге.
• Методы погашения: аннуитетный или дифференцированный.
• Заключение договора залога на приобретаемый автомобиль — обязательное.

Заңды тұлғаларға қажет құжаттар тізімі
Өтінімді қарастыруға ұсынылатын құжаттар

1) Құқықтық мәртебесін анықтайтын құжаттар:
• Барлық өзгерісі мен қосымшасы бар жарғы;
• Бірінші басшыны тағайындау туралы шешім.

2) Жеке куәлік:
• Құрушылардың;
• Директордың.

3) Қызмет көрсететін банктерден ағымдағы шоттар бойынша орташа айлық айналымдар туралы анықтамалар.
4) Қаржы есебі (салық және басқару) — менеджер e-mail арқылы жіберуді сұрайды.
5) Дилер орталығында толтырылатын құжаттар:

• Өтініш анкетасы;
• Несие тарихы субъектісінің несие есебін алушыға несие есебін беруге және ол туралы деректерді несие бюросына ұсынуға келісім беру;
• «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ-нан зейнетақы аударымдары туралы ақпарат алуға келісім беру / бас тарту»
• Дербес деректер субъектісінің (субъектілерінің) дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісімі.

Өтінішті мақұлдаған жағдайда ұсынылатын қосымша құжаттар

— Шешімді заңды тұлға қабылдағаны туралы, оның ішінде қаржыландырудың қолданыстағы шарттарына өзгерістер енгізген кезді де растайтын құжаттар:

• Қаржы құралын тарту туралы;
• Қажетті келісімшарттар жасасу үшін белгілі бір адамға өкілеттік беру туралы;
• Өзге де шешімдер қабылданғанын растайтын құжаттар (қажет болған кезде).

Маңызды: бұл тізім өтінішіңізді қарастыруға қажетті ең минималды құжаттар тізімі. Қаржы-шаруашылық қызметіне толық талдау жүргізу үшін тағы басқа қажетті құжаттар мен анықтамалар талап етілуі мүмкін.

• Автокөлік белгілі бір сақтандыру компаниясында КАСКО бағдарламасымен сақтандырылған болуы керек.
• КАСКО полисі құнын (барлық заем алушыға міндетті) заем сомасына қосуға болады.
• АҚЖМС (көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру) полисінің құнын заем сомасына қосуға болады.

• Мерзімінен бұрын өтеу (толық немесе ішінара) — шектеусіз.