1. Finance and insurance
  2. Finance and credit
  3. Credit programs
  4. Info
  5. Client documentation
Байланысу

КЛИЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ҚҰЖАТТАМА


Клиенттерге арналған құжаттама:


22.12.2022 Даму бағдарламалары бойынша микрокредит беру туралы шартының стандартты шарттары 22.12.2022-дан бастап Жүктеп алу
22.12.2022 Стандартные условия Договора о предоставлении микрокредита по программам Даму c 22.12.2022 Жүктеп алу
22.12.2022
Микрокредит беру туралы шартының стандартты шарттары 22.12.2022-дан бастап Жүктеп алу
22.12.2022
Стандартные условия Договора о предоставлении микрокредита c 22.12.2022 Жүктеп алу
03.05.2022 Договор оказания электронных услуг Жүктеп алу
11.04.2022 Политика конфиденциальности с 11.04.2022 Жүктеп алу
11.04.2022 Privacy policy since 11.04.2022 Жүктеп алу
01.10.2021 Правила предоставления микрокредитов с 01.10.2021 Жүктеп алу
01.10.2021 Микронесие беру ежелері 01.10.2021-дан бастап Жүктеп алу
23.12.2020 Автокөлік құралы кепілі Шартының үлгі шарттары 23.12.2020-дан бастап Жүктеп алу
23.12.2020 Примерные условия договора залога с 23.12.2020 Жүктеп алу